Det kan bli lag på slutna kassasystem och ökade möjligheter att kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar, om riksdagens arbetsmarknadsutskott får som det vill. Men regeringspartierna reserverar sig mot förslagen.

De anställda ska inte drabbas av sämre villkor för att staten, kommunerna och landstingen pressar priserna i sina upphandlingar anser Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en gemensam motion.

För att motverka det måste upphandlingsprocesserna i offentlig verksamhet förbättras och det ska vara möjligt ställa krav på kollektivavtal i upphandlingen, anser de rödgröna. Även Sverigedemokraterna stöder motionen, som därmed får en majoritet av rösterna i arbetsmarknadsutskottet.

Samma partier står även bakom ett förslag som utskottet vill lägga fram till regeringen när det gäller att öka säkerheten från butiksanställda. Partierna vill minska rånrisken genom att ge regeringen i uppdrag att tillsammans med fack och arbetsgivare ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering.

Förslaget välkomnas av fackförbundet Handels som länge velat lagstifta om slutna kassasystem.

– Det är tillfredsställande att regeringen nu kan komma att få ett sådant uppdrag, säger Lars-Anders Häggström, Handels ordförande i en kommentar på förbundets hemsida.

De fyra regeringspartierna är dock inte lika nöjda. Deras företrädare reserverade sig mot båda förslagen i utskottet.

Riksdagen debatterar och fattar beslut om de båda förslagen den 9 mars.