En konflikt kan segla upp inom bankvärlden. Finansförbundet har sagt upp avtalet med bankarbetsgivarna.

På måndag tar förbundet ställning till om man ska varsla om konflikt.

Finansförbundet förhandlar för 30 000 inom bankvärlden med motparten Bankinstitutetens Abetsgivareorganisation (BAO). Förbundet vill att deras medlemmar också ska få ett stänk av guldregnet över bankernas ägare.

”Bankernas vinster 2010 blev över 50 miljarder kronor — efter kreditförluster och skatter. En löneökning på 3 procent för medlemmarna i Finansförbundet skulle kosta cirka 600 miljoner kronor”, skriver förbundet.

Enligt Finansförbundets andre vice ordförande Mikael Nyström var man nära en lösning i de flesta frågor när det tog stopp och förhandlingarna bröts.

– Också när det gäller garantilönerna var vi nära en lösning, men det spåret gäller inte nu längre, konstaterar han.

På BAO anser man att lönekraven är för höga, sett till den övriga arbetsmarknaden.

– Vi kan ju inte lägga oss avsevärt högre än man gjort på arbetsmarknaden i övrigt, säger Gunilla Grenö, vd på BAO.

– Det finns ju en samsyn att industrin ska sätta märket. Det vore oansvarigt att inte följa det.

Ett eventuellt konfliktvarsel kan tidigast träda i kraft den 5 mars.