Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson bekymrar sig över storleken på de framtida pensionerna och vill starta en utredning för att se hur vi kan få fler arbetade timmar. Det är förstås bra, varenda arbetad timme behövs, både för att förbättra den ekonomiska situationen för den enskilde och för att kunna betala vår gemensamma välfärd.

Tyvärr verkar Moderaterna ha fastnat för en enda lösning – höjd pensionsålder. Det är synd. Det finns många åtgärder som regeringen skulle kunna vidta för att säkra framtidens pensioner. Vi har en arbetslöshet på över åtta procent. Drygt 400 000 personer är arbetslösa. Det får direkt effekt på pensionernas storlek men trots det har regeringen inte någon politik för att komma tillrätta med arbetslösheten. Trots att konjunkturen nu vänt uppåt är arbetslösheten fortsatt hög, samtidigt som många företag får allt svårare att finna arbetskraft med rätt kompetens.

Vi vill bygga ut och höja kvaliteten i högskolan. Vi vill bygga ut vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Det krävs ett nytt och bredare kunskapslyft, så fler får den kompetens som framtidens jobb kräver. Utförsäkringar och Fas 3 är knappast rätt väg att möta den arbetskraftsbrist som kan komma under åren framöver.

Regeringen berömmer sig också för att ha förbättrat pensionärernas ekonomi genom skattesänkningar. Sanningen är ju den att pensionärer i dag betalar mer i skatt än den som arbetar, trots att pension inte är något annat än uppskjuten lön. Det är otillständigt. I stället för att först se till att pension beskattas hårdare än lön och sedan, när kritiken blir för stark, komma med förslag som gör att klyftan ändå består, borde regeringen avskaffa pensionärsskatten.

Vi prioriterar reformer som gör att fler faktiskt orkar jobba till sin 65-årsdag. Det handlar till exempel om en förbättrad arbetsmiljö. I dag tvingas alldeles för många människor gå i pension innan dess, därför att man helt enkelt är utsliten och inte orkar jobba längre.

Det är djupt orättvist och påverkar både den enskilde, som får sämre pension, och samhället eftersom det blir mindre resurser som vi kan använda till vår gemensamma välfärd.

Tomas Eneroth
Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet (S)