Foto: Eigil Söderin/Efterarbetet

Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros tror att de blev avstängda därför att de berättade om att Eliana erbjudits ett starta eget-kontrakt i oktober – tre månader efter det att Arbetsförmedlingen förbjudit Jobbfabriken att teckna sådana kontrakt med deltagarna.

Hans Johlgren kritiserade företaget Personalstrategerna i en tidning och ett nyhetsinslag på SVT. Dagen därpå kallades han till ett möte. Han fick veta att han mister sin fas 3-plats och ersättning. Dessutom blev han polisanmäld av Personalstrategerna. Polisen lade omgående ner ärendet.

– Personalstrategerna beställde min avstängning av Arbetsförmedlingen. Papperen var underskrivna redan innan mötet började, berättar han.

Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros riktade kritik mot Jobbfabriken i en Malmötidning. De blev av med sina fas 3-platser på Jobbfabriken men får behålla aktivitetsstödet.

– De ville statuera exempel och visa hur det går om någon öppnar munnen, säger Gyöngyver Meszaros.

De ansvariga – cheferna på Arbetsförmedlingen och de två privata företagen – försäkrar med stor emfas att det absolut inte har någonting med deltagarnas medverkan i medierna att göra. Händelserna råkar bara sammanfalla i tiden.

I stället hänvisar de till allt möjligt annat.

– Det stämmer att två personer stängts av, men orsaken till beslutet är inte mediekontakter utan kränkningar mot medarbetare och deltagare i Jobbfabriken, säger Ivan Daza, vd på Jobbfabriken.

Tonläget är uppskruvat. Ivan Daza hotar med polis.

”Med anledning av grovt förtal, som bevittnats av Arbetsförmedlingen och grov internetmobbning mot andra anvisade, som det finns bevis för, som möjligen borde leda till polisanmälan har vi hittills nöjt oss med att avbryta sysselsättningen för dessa damer. I dialog med berörda, facket och polisen övervägs just nu om det finns grund att göra polisanmälan”, skriver han i ett e-brev till LO-Tidningen.

Den första uppgiften går inte att kontrollera. Ivan Daza namnger så småningom sitt vittne, en arbetsförmedlare i Malmö. Arbetsförmedlaren hänvisar till sektionschefen Mats Rydberger, som inte svarar på frågor på grund av sekretess.

Det som Ivan Daza kallar för nätmobbning står att läsa på en av kvinnornas Facebooksidor, som Jobbfabrikens ledning tydligen kommer in på. Det skrevs tre veckor innan hon uttalade sig kritiskt i Malmötidningen Efterarbetet. Drygt en vecka efter artikeln fick kvinnorna veta att de inte är önskvärda på Jobbfabriken.

Eliana Carvacho berättar att hon blev inkallad till något som kallas för ett trepartssamtal. Där deltog Jobbfabrikens platschef Håkan Björkenfelt, hennes handläggare på Arbetsförmedlingen och hon själv.

– Jag visste inte ens att jag hade en handläggare på Arbetsförmedlingen. Jag har varit på Jobbfabriken i ett år. Under den tiden såg jag inte till någon från Arbetsförmedlingen, berättar hon.

Samma dag som artikeln var inne i tidningen träffade hon och Gyöngyver Meszaros platschefen Håkan Björkenfelt. Därmed trodde de att saken var utagerad. En vecka senare blev de inkallade till ett nytt samtal och veta fick att de skulle bort. Eliana Carvacho bandade båda samtalen.

– Vi fick höra: ”Så går det när man träder fram med namn”. Vi blev avstängda på grund av tidningsartikeln, men de hittade på en del annat också, säger hon.

Hon och Gyöngyver Meszaros tror att det i grunden handlar om något annat. I somras förbjöd Arbetsförmedlingen Jobbfabriken att skriva kontrakt med deltagare som vill starta eget.

Eliana Carvacho säger att Jobbfabriken erbjöd henne just ett sådant kontrakt tre månader senare, i oktober. Jobbfabriken ville ha 30 procent av intäkterna, rätten till idén och företaget. I gengäld skulle Eliana Carvacho och en annan deltagare få hjälp att starta det. De skulle guida turister i Malmö under tre sommarmånader.

Det här förnekas av vd:n Ivan Daza. Uppgift står mot uppgift och Arbetsförmedlingen tänker inte utreda vad som hänt.

– Vi har talat om för Jobbfabriken att det här inte är ok, säger Göran Olsson, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Malmö.

Gyöngyver Meszaros berättar att ännu en deltagare i Malmö erbjöds ett starta eget-kontrakt så sent som i december.

Hans Johlgren, som blev av med ersättningen, har överklagat beslutet till Arbetsförmedlingens centrala prövningsnämnd. Han får besked i april. Då har det gått fem månader sedan han blev av med platsen på Personalstrategerna i Motala – och pengarna.

Han ångrar ingenting.

– Jag fyller 65 i november. Jag klarar mig. Jag kan gå i pension nu om det skulle behövas. Men många av mina kamrater i fas 3 är i 40-årsåldern. Jag förstår om de är rädda. De behöver pengarna för att överleva. Bestraffningen av mig var en varning till dem, säger han.

Får tillbaka ersättningen. Hans Johlgren får tillbaka ersättningen och är välkommen tillbaka till fas 3 hos någon ny anordnare. Det beskedet fick han när han besökte arbetsförmedlingen i Motala i tisdags. Han har inte fått någon förklaring till varför han blev avstängd. En särskilt nämnd ska granska avstängningen och avgöra om beslutet var korrekt eller inte.