Chefen utsatte två mentalskötare för sexuella trakasserier när han mejlade dem en sexteckning de tidigare anmält att de känt sig kränkta av. Nu får de 35 000 respektive 25 000 kronor i skadestånd.

De båda kvinnliga mentalskötarna arbetade på ett gruppboende för psykiskt sjuka i Helsingborg. Julen 2007 satte chefen upp en teckning i personalrummet föreställande en manlig person med erektion och diverse julattribut. Kvinnorna påtalade för chefen att de tyckte att teckningen var olämplig och att de kände sig kränkta av den.

Under den följande våren anmälde de till socialnämnden att de kände sig trakasserade av chefen bland annat på grund av julteckningen.

Ett drygt halvår efter anmälan, när kvinnorna på egen begäran blivit omplacerade till nya jobb under samma enhetschef, skickar han åter samma julhälsning till dem, men den här gången via mejl.

Chefen hävdar att kvinnorna fick mejlet av misstag för att de stod kvar på en gammal sändlista, men det är inget Arbetsdomstolen fäster någon vikt vid. Domstolen anser att chefen utsatt kvinnorna för sexuella trakasserier då han sänt dem bilden trots att de påtalat att den känt sig kränkta av den.

Kvinnorna, som kommer från Bosnien och forna Sovjetunionen, ansåg också att chefen utsatt dem för etnisk diskriminering då han vid flera tillfällen ska ha kallat dem ”östflickor” på ett nedsättande sätt.

Kvinnorna, och diskrimineringsombudsmannen, DO, som drivit deras ärende, ansåg att det anspelade på sexhandel och prostitution, men den bedömningen delade inte Arbetsdomstolen.

Däremot anser domstolen att chefen trakasserat en av de anställda då han efter att den ena av kvinnorna blivit utsatt för våld av en boende på hemmet ska ha sagt: ”Jag gjorde ingen polisanmälan och gjorde inga åtgärder. Jag ville se hur länge chocken varade. Ni flickor från öst brukar tåla mycket.”

Chefen förnekar att han skulle ha använt sig av begreppet, men domstolen väljer att tro på mentalvårdarens berättelse.

Helsingborgs kommun döms nu att betala 35 000 kronor i skadestånd till kvinnan som blivit utsatt för både etniska och sexuella trakasserier. Den andra kvinnan får 25 000 kronor i skadestånd.