Svenska chefer har dålig koll på psykisk ohälsa och hur det ska hanteras på arbetsplatsen.
– I stället för tystnad krävs det en öppenhet i frågan, säger Rickard Bracken, projektledare för kampanjen Hjärnkoll.

Novus och Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser har på uppdrag av Hjärnkoll undersökt svenska chefers förhållande till psykiska sjukdomar.

Mer än varannan chef uppger att det saknas en policy och rutiner för hur man ska hantera problem med psykisk ohälsa inom den egna organisationen. Och 40 procent av cheferna kan inte tänka sig anställa en person med erfarenhet av psykisk ohälsa.

– Det är väldigt mycket en kunskapsfråga. Psykiska sjukdomar är skambelagt. Många tror att man är farlig och oberäknelig om man lider av en psykisk sjukdom. Men det saknar helt grund, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Han jobbar för en öppnare dialog kring psykisk ohälsa, inte bara bland chefer utan i samhället i stort. Rickard Bracken uppger att 25 procent av Sveriges befolkning har någon form av besvär med psykisk ohälsa.

– Över 30 procent av alla långtidssjukskrivningar beror på psykisk sjukdom. Hur chefen hanterar personer som drabbas påverkar om  man kan fortsätta arbeta eller hur lång tid det tar att komma tillbaka i arbete. Och det är i sin tur kopplat till företagets väl och ve, säger han.

Fakta

Hjärnkoll

Hjärnkoll är en kampanj som på uppdrag av regeringen har som mål att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa. På deras hemsida  HYPERLINK "http://www.hjarnkoll.se" www.hjarnkoll.se finns bland annat stödmaterial till chefer som har problem med att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.