Trots ökad vinst och högre aktieutdelning lyckas inte Telia Sonera komma överens med facken om de lokala lönerna. Både Seko och Unionen har gått till centrala förhandlingar.

– Allt för många har fått inget eller väldigt lite påslag, säger Agneta Ahlström, ordförande i Unionens riksklubb på Telia Sonera.

I den senaste avtalsrörelsen övergavs potterna i tjänstemännens avtal och i stället infördes processlönesystem, som inte innehåller några bestämda potter utan bara en lönediskussion med chefen för var och en.

Även Seko är missnöjd. Ordförande Magnus Brattström säger:

– Arbetsgivaren kör över avtalet och lägger ut påslaget helt enligt eget tycke. Det är för jävligt. Vi vill att de ska diskutera hur potten ska fördelas med oss. Nu ser det mer ut som en förhandlingsvägran från företagets sida.

Sekos pott ligger på 1,1 procent. När klubben inte fick förhandla om hur pengarna skulle fördelas gick Seko till central förhandling. Resultatet i de centrala förhandlingarna var att företaget sa sig vara beredda att diskutera löneökningar för ytterligare en grupp Seko-medlemmar. Det tyckte inte facket var tillräckligt och har nu tagit lönefrågan till en medlingsgrupp, som är nästa instans enligt avtalet.

Unionen har runt 4 000 medlemmar på Telia Sonera medan Seko organiserar 2 800.

Fjärde kvartalet förra året var Telia Soneras vinst 7619 miljoner, vilket var en ökning med drygt 9 procent jämfört med samma period året innan. Aktieutdelning föreslås öka från 2,25 kronor per aktie till 2,75 kronor. Ökningen motsvarar drygt 20 procent.

Det känns bittert i mun att företaget inte kan ge vettiga lönepåslag, säger Magnus Brattström på Seko.

För Unionens del tror klubben på den nya ordningen med processlönesystem. Ordföranden Agneta Ahlström har tidigare sagt att hon tror på det nya och det öppnar möjligheter för bra diskussioner mellan chefen och den anställde. Stommen i systemet är lönediskussionen mellan chef och anställd. Chefen ska kunna motivera löneökningen och den som får lågt eller inget påslag ska få en handlingsplan så att de kan arbeta sig till större löneökningar.

Agneta Ahlström har inte ändrat inställningen till processlönen.

– Vi kan snarare göra en skrämmande insikt – att vare sig vi eller Seko lyckas särskilt bra med de lokala lönerna. Vare sig pott eller processlön leder framåt, säger Agneta Ahlström.

Sekos Magnus Brattström upprörs också av att Telia Sonera planerar att säga upp 640 och nya anställa 170. Det handlar om kompetensväxling. Anställda med gamla kunskaper ska ut och människor med nya utbildningar ska in.

– I 15 år har vi tjatat om att företaget ska utbilda dem som är anställda för att vi ska ha de nya kunskaperna som behövs. Helt utangehör från företagt. Istället kommer nu uppsägningar, säger han.