Med sista avtalet i avtalsrörelsen tog Unionen ett steg mot ett gemensamt branschavtal för alla kabinanställda på flygbolagen.

– Vår förhoppning är att vi i höst kommer att kunna säga att vi har ett branschavtal med någorlunda lika allmänna villkor, säger C-G Hjort, biträdande förhandlingschef hos Unionen.

Tidigare har facket i praktiken haft ett företagsavtal med vart och ett av flygbolagen – alla med olika löptider. Nu har Unionen slutit avtal för 2 800 kabinanställda på 18 flygbolag och alla kabinavtal går ut vid samma tidpunkt – 30 september i år. Unionen har bland annat slutit kabinavtal med Malmö Aviation, SAS och Norwegian.

Lönepåslagens grundidé är densamma som i tidigare avtal – 2,6 procent på 18 månader. Men eftersom löptiderna är olika så börjar de vid olika tidpunkter och med det följer att de anställda får löneökningar i proportion till avtalets verkliga längd.

Sammanlagt har Unionen tecknat kring hundra avtal i den här avtalsrörelsen. LO-Tidningen har tidigare berättat om avtalsrörelsens sista avtal. Då handlade det om IF Metalls sista avtal och det var överenskommelsen för glasarbetarna.