Årets första konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier målar framtiden i mycket optimistiska färger. Bostadsinvesteringarna ökar kraftigt i år, men också investeringar i anläggningar och lokaler bidrar till att höja tempen i byggsektorn. Och nyanställningarna ökar snabbt.

– Ett mycket starkt konjunkturläge sätter nu ett ordentligt avtryck i byggindustrin som generellt sett brukar släpa efter i konjunktursvängningarna, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.

Bostadsbyggandet väntas, enligt prognosen, öka under hela prognosperioden 2011-2012. Ökningen av bostadsbyggandet sker från de låga nivåer som var en följd av den ekonomiska krisen. Effekten av rot-avdraget avtar, men innebär fortsatt att den höga nivån på ombyggnadsinvesteringarna kan behållas.

– Bostäder är den starkaste sektorn. Men i år är uppgången bred och samtliga delar av byggmarknaden hjälper till. Glädjande är att lokalbyggandet tar fart igen efter två års kräftgång, fortsätter Johan Deremar.

Sysselsättningen i byggbranschen ökade under 2010 med 10 000 anställda. Och de närmaste två åren räknar BI med att ytterligare 20 000–25 000 personer behöver anställas.

Byggföretagen ser trots detta inte någon allmän bristsituation på yrkesarbetare framför sig. Lokalt kan det bli tillfällig brist på vissa yrkeskategorier eller personer med yrkeserfarenhet, enligt prognosen.