LO och TCO tappar medlemmar för att facken håller fast vid centrala löneförhandlingar. I stället borde de satsa på individuella löneförhandlingar. Och om inte de andra facken ändrar sin syn på lönebildning kommer de att gå under.

Det är Ledarna, som är en facklig organisation för chefer, som kritiserar de andra facken. Organisationens ordförande Annika Elias och förhandlingschefen Thomas Eriksson går till angrepp på de fackliga centralorganisationerna i ett debattartikel i Dagens Nyheter.

Svaret från TCO, IF Metall och tjänstemannafacket Unionen har varit kraftfullt. TCO:s ordförande Sture Nordh säger i ett pressmeddelande att Ledarna drar nytta av vad andra fack förhandlar fram. Unionens ordförande Cecilia Fahlberg säger i tidningen Kollega att Ledarna är fel ute om det sätter likhetstecken mellan modernitet och inga ramar för lönebildningen.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger i tidningen Dagens Arbete att det är horribelt att Ledarna är så okunniga.

I debattinlägget skriver företrädarna för Ledarna att förhandla lön i grupp är förlegat. I stället för centrala löneökningar förordar Ledarna sitt eget system där lönen sätts i ett samtal mellan den enskilde och den lönesättande chefen. Det är en modell helt utan siffror och det är bara principerna för de individuella löneförhandlingarna som är reglerade i avtal.

Enligt Ledarna är lönemodellen skälet till att Ledarna ökade sitt medlemsantal med 5 procent förra året och nu är drygt 80 000 personer samtidigt som LO och TCO minskar.

TCO svarar att Ledarna har fel. TCO förlorade inte medlemmar förra året utan antalet ökade något. TCO:s Sture Nordh pekar på att medlemmarna i tjänstemannafacken haft bra reallöneutveckling tack vare den lönepolitik som tjänstemannafacken driver. Och han anser att Ledarna inte längre har ambitionen att förbättra villkoren för sina medlemmar.

Ledarna var tidigare ett TCO-förbund, men organisationen uteslöts 1997 för att flera fackförbund ansåg att Ledarna försökte stjäla medlemmar från dem.

Unionens Cecilia Fahlberg säger i Kollega att det många företag krävs en procentsats för att det ska bli någon löneökning och då särskilt i utlandsägda bolag.

Veli-Pekka Säikkälä säger att medlemsnedgången beror på krisen och inte lönemodellen och han pekar på att det stora tappet började när regeringen höjde avgifterna till a-kassorna kraftigt 2007.

Han säger dessutom att arbetsgivarna inte slänger pengar på IF Metalls medlemmar och att alla inte är starka. Många skulle inte få några lönehöjningar om det inte fanns kollektivavtal med centrala lönehöjningar och lägstalöner.