Socialdemokratins politiska come back stavas först och främst full sysselsättning. Åtminstone om kriskommissionens rekommendationer blir partiets framtida politik. I den rapport som överlämnades till partistyrelsen i dag hamnade målet om full sysselsättning före alla andra mål.
– Vi tror att det är helt nödvändigt att sätta målen om full sysselsättning i fokus, säger Anna Johansson, som tillsammans med Ardalan Shekarabi lett kommissionens arbete.

I en djupt självkritisk betraktelse konstaterar kommissionen att full sysselsättning gäckat alla regeringar, oavsett färg de senaste 20 åren. Socialdemokratin som historiskt åtnjutit störst förtroende som politiskt jobbskapande kraft har tappat den positionen.

Partiet har misslyckats med att utveckla ett fördjupat och trovärdigt program för hur sysselsättningen ska kunna öka. Detta måste ändras, skriver kommissionen i sitt inledande avsnitt och får medhåll av IF Metalls ordförande Stefan Löfven.

– Det är för bedrövligt att vi har hög arbetslöshet samtidigt som vi har lediga jobb. Bara i IF Metall är 36 500 medlemmar, 13,5 procent arbetslösa. De vill inget hellre än att ha ett jobb. Det är därför bra att kriskommissionen så starkt fokuserar på jobbpolitiken”, säger han.

För att åstadkomma en förändring som innebär sjunkande arbetslöshet och stigande sysselsättning betonar kriskommissionen framför allt exportstöd till små och medelstora företag. Det handlar om stöd och rådgivning, men också om att stötta mer egen produktutveckling och innovationer.

– Vi ser också gärna att ett antal branscher med hög tillväxtpotential identifieras och att riktade satsningar görs där, underströk Anna Johansson.

I linje med satsningen på jobb, jobb och åter jobb pekar kriskommissionen på behovet av en väl fungerande infrastruktur – vägar och järnvägar behöver rustas upp. Dessutom lyfts behovet av en rörlig och flexibel arbetsmarknad fram där möjligheten till utbildning gång på gång under livet poängteras.

– Rörlighet åstadkoms inte genom sämre anställningstrygghet eller genom försämringar för de arbetslösa. Det förutsätter tvärtom ett väl fungerande utbildningssystem och en arbetslöshetsförsäkring som skyddar individen, enligt kriskommissionen.

Den kvalificerade yrkesutbildningen behöver byggas ut och ett nytt Kunskapslyft genomföras och då behöver insatserna framför allt riktas mot lågutbildade män, som förra gången åtgärden genomfördes inte utnyttjade möjligheten i tillräckligt stor utsträckning.

Under rubriken full sysselsättning pekar kriskommissionen också på hur bostadsbristen hämmar den ekonomiska utvecklingen och därmed bromsar ansträngningarna att nå målet – full sysselsättning. I fortsättningen krävs därför ett ökat bostadsbyggande, främst hyresrätter och särskilt med inriktning mot ungdomar. Parallellt krävs också åtgärder för att få fram nyproducerade småhus till överkomliga priser i storstadsregioner där priserna i dag är mycket höga.

Bland alla andra förslag som kommissionen landar på partistyrelsens bord finns också kravet på en ny skattereform, gärna blocköverskridande. Utgångspunkten för socialdemokratin bör vara skatt efter bärkraft, transparens och likformighet.

Ladda hem kriskommissionens rapport ”Omstart för socialdemokratin” (pdf-format).