Förra året ökade antalet uthyrda kraftigt och var uppe i drygt 60 000 personer. Samtidigt förutspår Teknikföretagen att en allt större andel av de anställda kommer att vara visstidsanställda och bemanningsanställda.

– Det är ett väldigt drag under galoscherna i det här konjunkturskedet, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör hos bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Enligt organisationens egen statistik hade bemanningsbranschen den högsta omsättningen någonsin under det sista kvartalet förra året. För hela året 2010 var siffrorna uppe på samma höga nivå som 2008, som var uthyrningsbranschens bästa år hittills. Jämfört med krisåret 2009 ökade uthyrningen förra året med en tredjedel.

Bemanningsföretagen har hämtat sig snabbt efter krisen. Uthyrningen av personal ökar framför allt i västra och södra Sverige. Uthyrningen ökar mest i industrin och det är mest tjänstemän som hyrs ut. Det är IT-ingenjörer, redovisningsekonomer och kvalificerade yrkesarbetare som har lättast att få jobb genom ett uthyrningsföretag nu.

– Jag tror att många företag väljer att hyra in för att bemanningsföretagen är professionella på rekrytering, säger Christina Ekdahl, branschanalytiker hos Bemanningsföretagen.

Anders Weihe, förhandlingschef hos arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, har en något annorlunda förklaring och den handlar om att konjunkturuppgången fortfarande är osäker.

– Det osäkra läget nu gör att en del av ökningen av personalen sker genom visstidsanställningar och inhyrning, säger han.

Anders Weihe säger att svängningarna i ekonomi blir allt snabbare och kraftigare, vilket kan vara ett skäl för många företag att ha en större andel visstidsanställda och inhyrda än idag.

– Det kan vara så att företagen är beredda att betala ett högre pris för att ha möjligheten att snabbt minska kostnader.

Dessutom säger han att det finns en moralisk aspekt också. Arbetsgivare vill inte tillsvidareanställa någon om det är troligt att det bara finns arbete i ett halvår.