En ekonomi i uppgång med ökad produktion och minskad arbetslöshet, räknar Unionen med de närmaste åren.

När Unionen presenterade sin ekonomiska prognos på måndagsmorgonen gav tjänstemannafacket en positiv bild av svensk ekonomi. Bruttonationalprodukten kommer, enligt Unionen, växa med 4,1 procent i år och med 2,9 procent under nästa år.

Tillväxten i produktionen kommer att leda till en fortsatt minskad arbetslöshet. Unionen förutspår en arbetslöshet på 6,9 procent nästa år. Den ser ingen nedgång i företagens vilja att anställa. Men den ser ett långsiktigt problem med matchningen på arbetsmarknaden.

– Vi har 150 000 långtidsarbetslösa.Vi vet att många som har förlorat sina jobb inom industrin måste hitta jobb inom andra branscher. Här har vi både en matchningsproblematik på kort sikt och en strukturproblematik på lång sikt, säger Daniel Lind, chefekonom i Unionen.

Trots en generellt positiv syn poängterar Unionen att ekonomin inte har återhämtat sig från finanskrisen.

– Vi får inte glömma bort var vi kommer ifrån. Nivån på produktionen och ekonomin är lägre än den var före krisen. Det måste vi ha med oss när vi tittar på de febriga tillväxttalen vi ser för tillfället. Det måste komma en avmattningsperiod, den här tillväxten kan inte fortsätta för evigt, säger Daniel Lind.

Arbetet med det nya industriavtalet verkar vara på god väg.

– Det känns väldigt positivt, vi har alla parter med på banan även teknikarbetsgivarna. Alla delar det ansvar vi har, att verka för en ansvarsfull lönebildning, säger Cecilia Fahlberg, förbundsordförande i Unionen.

Inför årets avtalsrörelse har Unionen undersökt vad medlemmarna ser som viktigt.

Främst vill medlemmarna ha en bra löneökning. Något de kan räkna med.

– Med det vi vet i dag kommer nivån på löneökningarna definitivt vara högre . Sen vet man aldrig om konjunkturen kommer dyka igen, säger Cecilia Fahlberg.

På andra plats eftersöker Unionens medlemmar en ökad trygghet genom möjlighet till kompetensutveckling. Andra frågor som medlemmarna ser som viktiga är en balans i tid och att diskriminerande löneskillnader ska försvinna.

Årets avtalskrav kommer lämnas den 30 september och ett nytt avtal kan väntas den 30 november.