Stora Enso sätter stopp för underentreprenörer inom skogsvården. Företaget anlitar numer bara entreprenörer med egna anställda.
– Vi kräver att de som jobbar inom våra skogsvårdstjänster ska vara direktanställda, säger, Daniel Forsberg, skogsbrukschef på Stora Enso.

Facket har vid upprepade tillfällen slagit larm om att utländska arbetare blir lurade och far illa i skogen.  Så sent som i januari avslöjade internetsajten stoppafusket.nu att en av Stora Ensos entreprenörer anlitat ett lettiskt företag som underentreprenör för ett skogsvårdsuppdrag. De anställda ska ha tjänat så lite som 17 kronor i timmen.

Stora Enso gjorde en internutredning av det inträffade och det ledde fram till de nya reglerna.

Daniel Forsberg säger att företaget alltid krävt villkor enligt kollektivavtalet, men att det varit svårt att kontrollerar då entreprenörerna anlitat underentreprenörer. De nya reglerna ska skärpa kontrollen.

– Vi kräver dels att de entreprenörer som vi anlitar slopar underentreprenörer och dels att de har fast driftställe i Sverige, det vill säga betalar skatt i Sverige, säger han.

Stora Enso kommer också att kontrollera anställningskontrakt och tidsredovisningar för de anställda, för att få så bra kontroll som möjligt över villkoren.

Fackförbundet GS gillar Stora Ensos nyordning. Håkan Engberg som är ombudsman på GS avdelning 12 i Dalarna säger att företagets krav är ett steg i rätt riktning, men helt nöjd är han inte. Han skulle gärna se en ännu större öppenhet.

– Vi vill gärna också få ta del av handlingar som lönespecifikationer och anställningskontrakt, säger han till GS medlemstidning Dagens Arbete.

Så långt vill Stora Enso inte gå, förutom när det gäller företag som är bundna av kollektivavtal med GS. Daniel Forsberg hoppas ändå att företagets nya regler ska stärka samarbetet med facket och att de kan göra gemensam sak för att öka kontrollen av skogsbranschen ytterligare.

– Egentligen tycker både vi och facket att myndigheterna borde ha större kontroll, och det kommer vi att fortsätta att driva.

I vänta på effektivare regler hoppas Daniel Forsberg att även andra företaget ska se över sin kontroll av villkoren i skogsvårdsbranschen.

– Jag hoppas att alla jobbar hårt för att rensa upp i entreprenörskedjorna. Vi tjänar alla på en marknad som sköts på rätt sätt och som inte svärtas ner av olika skandaler, säger han.