Ulf Strandberg, sakkunnig i psykosociala frågor på Arbetsmiljöverket: Är kärlek på jobbet ett arbetsmiljöproblem?

– Ja, det kan det bli, i synnerhet om de personer som blir kära har olika positioner, som chef och medarbetare. Min erfarenhet säger att det är svårt att komma ifrån att det blir en form av särbehandling. Hur de än anstränger sig för att visa motsatsen, hålls misstanken ofta vid liv.

– Men kärlek på jobbet är trevligt och har många positiva effekter också. Studier har visat att flirter på jobbet kan vara upplyftande. Bäst är kanske ändå ett oberoende av varandra, i arbetssituationen.

Hur funkar det med två vanliga anställda som blir kära?

– Det brukar inte stöka till det, om det inte går ut över arbetet. Där kan man lyfta problematiken på ett annat sätt, vara öppen och tala om det. Chefen har möjligheter att gå in och vara tydlig om arbetet blir lidande.

Vilka åtgärder ska företaget sätta in om en chef och en anställd blir kära?

– Det är många gånger svårt. Det vanliga är att man försöker sära på dessa personer. Inte i själva kärleksrelationen, den tror jag inte så många lägger sig i, men organisatoriskt.

– Jag tror inte att det finns anledning att arbeta förebyggande. Det är mer efterhjälpande åtgärder som kan bli aktuella.

Arbetsmiljölagen säger att även den psykosociala arbetsmiljön ska vara god. Kan ni på Arbetsmiljöverket göra något när det blir problem med kärleksrelationer på jobbet?

– Vi skulle säkert kunna ställa krav på arbetsgivaren om att det finns konflikter på arbetsplatsen och poängtera att en relation kan ligga bakom. Men jag tror inte att en bra arbetsmiljö blir dålig bara på grund av en sån sak. Ofta har konflikter flera orsaker. Det här med kärleksrelationer kan vara en ingrediens.

Hur vanligt är det med policys om kärlek på jobbet?

– Jag tror inte att det är så vanligt. Men kanske har man policys som man inte tecknar ner, utan som är en fråga för ledningsgruppen.

Kan man få råd och hjälp med policy hos er?

– Nja, jag tror inte att vi är rätt instans. Vi varken råder till eller avråder från att ha en policy för kärleksrelationer.