Arbetsförmedlingen siktar högre under 2011. Nu är målet att fem procent av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin ska få jobb varje månad.

– Utsikterna på arbetsmarknaden är bättre. Dessutom vill vi skicka ut en signal till arbetsförmedlingarna att det här är en grupp som ska prioriteras, säger Arbetsförmedlings analyschef Clas Olsson.

Resultatet hittills är sämre – mellan två och tre procent. Och det i jobb- och utvecklingsgarantin precis som arbetsmarknaden i övriga – de unga och välutbildade får jobb.

– Ju längre tiden går desto högre blir andelen äldre och funktionshindrade. Vi har inte lyckats rikta insatserna mot dem som behöver mest hjälp, säger Clas Olsson.

30 procent av de som lämnar fas 3 inom åtta månader står kvar som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. De som deltar i fas 3 får antingen aktivitetsstöd, som motsvarar 65 procent av a-kassan, eller socialbidrag.

De som får socialbidrag har inget att förlora om de lämnar fas 3 i de flesta kommuner.

Det här kan tyda på att de tycker att fas 3 är meningslöst eller att de har större utsikter att få jobb på andra sätt, men ingen vet. Ingen har forskat om den här gruppen.

Arbetsförmedlingen har studerat möjligheterna att få jobb för dem som deltar i jobb-och utvecklingsgarantin. Rapporten visar att hälften får jobb innan de når slutstationen fas 3.
De som deltar i fas 3 ska ägna sig ”samhällsnyttig verksamhet” hela dagar och får inte studera, inte ens på fritiden.

– Det är väldigt restriktivt och vi har sagt till regeringen att man bör lätta på det, uppger Clas Olsson.

Ungefär hälften av dem som lämnar fas 3 inom åtta månader, eller var tionde deltagare, får jobb. I de flesta fall är det subventionerade anställningar, men privata företag är mindre benägna att ta emot svaga grupper nu än tidigare.

– Vi ska sortera om i arbetslöshetskön och hjälpa de svaga, men vi jobbar i uppförsbacke. För sådär 20 år sedan fanns ett mycket större beredvillighet at ta emot människor som inte är tiptop i alla avseenden, konstaterar Clas Olsson.