Regeringen kan komma att höja pensionsåldern.

I första hand ska en utredning se över om folk ska kunna jobba kvar till 69 år i stället för 67, men även den egentliga pensionsåldern på 65 år ska ses över.

Med stigande livslängd kan det finnas skäl att granska möjligheterna att jobba längre men i första hand krävs inte en allmänt höjd pensionsålder utan en ordentlig översyn av arbetsvillkoren.

Enligt en enkät från fackförbundet GS i höstas tror bara hälften av medlemmarna att de kommer att orka jobba fram till 65 års ålder.

Till Kommunals kongress i somras lades inte mindre än 13 motioner om att i stället sänka pensionsåldern med hänvisning till att så många inom vården inte orkar jobba till 65 år.

Det här är en klar klassfråga. Ekonomiprofessorer brukar kunna hålla sig kvar i decennier.

Dessutom är en höjd pensionsålder inget självändamål.

I takt med ökad levnadsstandard har vi valt att ta ut en del av vår stigande tillväxt i längre fri tid efter arbetslivet, en ynnest som redan från tidig medelålder tas ut av höga företagsledare genom avtalade pensionsavsättningar.

Naturligtvis är det bra både för den enskilde och för samhället om den som vill och förmår kan arbeta kvar och också kunna få ut ytterligare bitar av den tillväxt de arbetar ihop.

Men fokus måste ligga på att göra en ordentlig översyn av olika gruppers arbetsvillkor och möjlighet att över huvud taget nå dagens pensionsålder.