Vill man ha perspektiv på skoldebatten – kanske bara som förälder eller lokalpolitiker – finns det utmärkta tidskrifter att prenumerera på.

Krut – kritisk utbildningstidskrift är en kvarleva från sjuttitalets pedagogiska uppror, med en samhällskritik som är ännu väsentligare idag, de jobbar med temanummer.

Och Lärarförbundet ger ut Pedagogiska magasinet, som förtjänar en läsekrets långt utanför lärarrummen. Layout, bildsättning, texter och debatt samverkar för att återupprätta lärandet som en konst, som nånting som förändrar de inblandade.

En mer specialiserad tidskrift kan också nämnas. Reggio Emilia-skolorna ger ut tidskriften Modern Barndom, utifrån den stolta principen att alla är skapande. Och den antroposofiskt inriktade Balder har lärande och undervisning som ett av sina genomgående teman. Det senaste numret (3-4/2010) har den klassiska temarubriken ”är du lönsam lille vän” och publicerar det berömda brevet från Schiller som innehåller orden:

Människan leker bara när hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är helt och hållet människa bara när hon leker.