Kompetensen ska höjas inom äldreomsorgen. I en fyraårig satsning tänker regeringen avsätta en miljard kronor för att utbilda den personal som utför vård och omsorg, i första hand undersköterskor och vårdbiträden.

Det så kallade omvårdnadslyftet syftar till att dels höja kompetensen hos personal som saknar formell utbildning för arbetet, dels ge personalen utbildning för specialiserade arbetsuppgifter.