Nästan fyra av tio i LO-opinion tror att de måsta jobba efter 65-årsdagen för att klara ekonomin. Två av tio tror att de kan gå i pension före 65.

Marita Almroth, arbetshandledare i Västerås och bland annat arbetsplatsombud i Kommunal, fyller 65 år 2024.

– Jag tror att pensionsåldern kommer att höjas till 68-70 år, tyvärr, berättar hon.

Hon är inte ensam
om den uppfattningen. 16 procent i LO-opinion tror inte på pension förrän vid 70 – tidigast.

Lena Eldstål, lokalvårdare i Fagersta och bland annat arbetsplatsombud i Kommunal, tror inte på pension förrän vid ”72, alternativt aldrig”.

– Som utvecklingen ser ut verkar det som att man antagligen kommer att tvingas arbeta hela livet. Det är tveksamt om barnen kommer att kunna försörja sig själva, anser hon och fruktar att arvet efter lågavlönade kan bli negativa konsekvenser flera generationer framåt.

Under februari
och halva mars skickas pensionsbeskeden i orange kuvert ut över hela landet. Sju personer, av totalt 107 som svarade, slänger kuvert oläst. Många andra öppnar kuvertet med visst obehag.

– Jag blir gråtfärdig varje gång, berättar Cittipala Lindgren, barnskötare i Malmö och arbetsplatsombud i Kommunal.