Livs och Marabou har gjort upp i tysthet. Företagets rätt att hyra in personal kommer inte att prövas av Arbetsdomstolen eftersom parterna ingått förlikning.
– Vi är nöjda med uppgörelsen, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

Det jättelika rättsfallet som förberetts i Arbetsdomstolen i fyra år skulle bli vägledande för bemanningsfrågan i framtiden. Men nu förblir frågan om hur arbetsgivare kan hyra in personal när uppsagda har återanställningsrätt olöst.

– Det är inte lika viktigt längre, då vi redan uppnått ett resultat. Merparten av de krav vi ställt i bemanningsfrågan har vi tillgodosett i 2010-års kollektivavtal, säger Gerard Lindberg.

Han säger att Marabou inte hade kunnat göra som företaget gjort, om dagens kollektivavtal gällt. Stämningsansökan mot Marabou har också tjänat sitt syfte även om frågan inte prövas i domstol. Den har lett till att arbetsgivarna gått med på att begränsa inhyrningen i kollektivavtalen, enligt Gerald Lindberg.

– Jag är helt övertygad om att vi inte uppnått det här om vi inte drivit fallet, säger han.

Det var i slutet av 2004 som Marabou sade upp 130 anställda på grund av arbetsbrist. Men bristen blev kortvarig. Efter bara några veckor ökades personalstyrkan igen, men i stället för att återanställa de uppsagda valde Marabou att hyra in personal från ett bemanningsföretag.

Enligt facket valde Marabou ut vilka före detta anställda som bemanningsföretaget skulle anställa för uppdraget, och de använde på så sätt inhyrningen för att kringgå lagens turordningsregler vid återanställning.

Stämningsansökan som lämnades till Arbetsdomstolen gällde runt hundra personer och facket krävde sammanlagt mer än 60 miljoner i skadestånd.

Förlikningen skedde i det tysta under förra veckan. Vad den innebär och hur mycket facket och de drabbade nu får i ekonomisk ersättning, vill Gerald Lindberg inte säga något om.

– Det ingår i överenskommelsen att inte kommentera det, men vi är nöjda med att det här blivit löst, säger han.

Inte heller Annica Johansson, kommunikationsdirektör på Kraft foods, som äger Marabou, vill kommentera innehållet i uppgörelsen, men hon säger att båda parter är nöjda.
– Det här har varit en lång och svår process som ingen av parterna tjänat på. Vi är glada över att vi nu gjort en uppgörelse så att vi kan lämna det här bakom oss och gå vidare, säger hon.