Blatteförmedlingen AB som driver Jobbfabriken omsatte 30 miljoner kronor förra året. Det är fem gånger som mycket som under 2009. Det årets resultat blev 292 000 kronor och resultatet efter finansnetto blev 557 000 kronor.

Bokslutet för 2010 blir klart i mars. Innan dess vill företagets vd, Ivan Daza (bilden), inte säga någonting om vinsten för 2010.

2009 delade Blatteförmedlingen ut 200 000 kronor till aktieägarna. Vd Ivan Daza, som äger 75 procent av aktierna, fick 150 000 kronor.

Enligt Ivan Daza kommer ungefär 90 procent av intäkterna från Arbetsförmedlingen. Det är pengar som företaget får för att ta emot deltagare i fas 3 – 225 kronor per person och dag.

Drygt 600 arbetslösa
deltar i fas 3 hos Jobbfabriken. Därmed är Jobbfabriken störst i Sverige på fas 3. På ett år har antalet anställda ökat från sju till 40.

Jobbfabriken finns på fem orter i Sverige – Norrköping, Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

På Jobbfabrikens hemsida står det:

– Våra deltagare sysselsätts i sociala jobbprojekt för att närma sig arbetsmarknaden, skapa egna projekt som syftar till att skapa nya jobb eller företag, söker jobb aktivt och genomgår internutbildningar som ökar deras anställningsbarhet.

Deltagarna Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros ger en annan bild. Alla deltagare ska hitta på projekt som de ska sysselsätta sig mig. Ett vanligt projekt är att en intervjua en 80- eller 90-åring och skriva ”en livsbok”.

– Jag började på Jobbfabriken för ett år sedan. Då trodde jag verkligen att det skulle leda någonstans. Men vi går dit, dricker kaffe och hittar på olika dumheter som vi blir uppmanade att göra, som att skriva en ”livsbok”. Hur hjälper det mig att få jobb? undrar hon.

Hon får 9 000 kronor
i månaden i aktivitetsstöd i fas 3. Jobbfabriken får 5 000 kronor i månaden för att ta emot henne.

– Min hyra är 5 000 kronor. Det är mer än halva inkomsten. Jag kanske måste flytta, säger hon.

Gyöngyver Meszaros erfarenheter av jobbfabriken påminner om Eliana Carvachos.

– Vi kunde dricka kaffe och prata hela dagarna. De brydde sig inte om vad vi gjorde så länge de fick in sina pengar, berättar hon.

Enligt Ivan Daza har tio procent av Jobbfabrikens deltagare fått heltidsjobb efter fas 3. Det är 60 personer. Hälften, 30 personer, har anställts på Jobbfabriken. Det här är Jobbfabrikens egna siffror.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik går 1,5 procent av deltagarna i fas 3 vidare till jobb på den öppna arbetsmarknaden.