I tisdags blev Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros inkallade till regionchefen Håkan Björkenfelt. De blev inkallade en och en till ett trepartssamtal. Den tredje parten var en handläggare från Arbetsförmedlingen.

LO-Tidningen talar med kvinnorna en och en. Båda lämnar samstämmiga uppgifter. Jobbfabriken stängde av dem därför att hade kommit med kritik i tidningen.

– De hittade på en del annat också, men det var på grund av tidningsartikeln som vi blev avstängda, säger Eliana Carvacho.

Även Ivan Daza säger att kvinnorna blev avstängda. Sedan talar LO-Tidningen med i tur och ordning Gert Sternskog, chef för Arbetsmedlingens programenhet och ytterst ansvarig för jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbfabrikens regionchef Håkan Björkenfelt och Göran Olsson, sektionschef på Arbetsförmedlingen Vård och Administration i Malmö.

Då är det Arbetsförmedlingen, inte Jobbfabriken, som har fattat beslutet. Det är nämligen myndighetsutövning.

Ivan Daza hävdar att kvinnorna inte blev avstängda därför att de var med i tidningen. Han anger i stället två andra skäl:

Kvinnorna har ägnat sig åt ”grov internetmobbning” av andra deltagare i fas 3.

De har muntligen grovt förtalat andra deltagare. ”Vittnen från Arbetsförmedlingen” har sett och hört detta. Jobbfabriken överväger om det finns grund för polisanmälan ”i dialog med berörda, facket och polisen”.

– Den uppgiften får stå för Ivan Daza. Jag känner inte till att någon från Arbetsförmedlingen skulle ha blivit vittne till grovt förtal, säger Göran Olsson, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Nätmobbningen ska ha skett på Facebook, både på Jobbfabrikens sida och på kvinnornas personliga Facebook-sidor, som bara deras vänner kan se. Enligt Håkan Björkenfelt har den pågått i fem sex veckor.

LO-Tidningen har letat på Jobbfabrikens sida utan att hitta någonting.

Så frågan kvarstår: Varför fick kvinnorna sluta? Arbetsförmedlingen fattade beslutet. Sektionschefen Göran Olsson säger:

– Jag kan inte gå in på enskilda ärenden, säger han och tillägger att kvinnornas medverkan i medierna ”absolut inte är något skäl”.

Kvinnorna behåller aktivitetsstödet. Eliana Carvacho ska få en ny placering den 18 februari. Gyöngyver Meszaros börjar jobba på en förskola den 1 mars.