Regeringen vill utreda höjd pensionsålder. Men det stora problemet är att varannan anställd har gått i pension redan före 65.

Redan i regeringsförklaringen i höstas sa regeringen att rätten att vara kvar på sitt arbete ska höjas från 67 till 69 år. I går, tisdag, berättade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att en utredning ska tillsättas för att utreda hur fler ska kunna jobba högre upp i åldrarna. Direktiven till utredningen är inte klara, men Ulf Kristersson talar om ”en bred ansats”. Också frågan om ålderspensionen normalt ska börja senare än 65 (den ålder då man kan börja ta ut garantipension) ska utredas.

– Regeringen angriper problemet i fel ända, anser Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam.

– Hälften av svenskarna har gått i pension redan före 65, och den faktiska pensionsåldern i Sverige ligger kring 63 år. Ur ett teoretiskt perspektiv är det förstås självklart att pensionsåldern ska höjas då vi lever allt längre – men först måste vi få en arbetsmarknad som efterfrågar äldre, och en arbetsmiljö som gör att också LO-medlemmar orkar lite längre

För högre tjänstemän kan den annalkande pensioneringen framstå som ett hot. För LO-medlemmar är den en befrielse, säger Håkan Svärdman.

– För dem som har de mest ansträngande jobben, som byggnadsarbetare och industriarbetare, finns väldigt få reträttposter där de kan ta det lättare. De tar slut i förtid, med låg pension som följd.

Eva Adolphson, pensionsekonom vid Alecta, tycker att det är rätt att den ålder då det är saklig grund att säga upp äldre anställda höjs ytterligare (den har redan höjts från 65 till 67 år).

– Allt fler studerar högt upp i åldrarna och kommer ut sent i arbetslivet. De måste ha chansen att ta igen det genom att arbeta längre.

Regeringen har gjort det mycket förmånligt att arbeta efter 65-årsdagen genom att ge de äldre som orkar arbeta vidare ett extra stort jobbskatteavdrag. Håkan Svärdman är tveksam till om det är rätt sätt att använda skattepengarna.

– Vi måste börja titta i andra änden av livet. Om vi kan ge unga bättre utbildning och få ut dem snabbare i arbetslivet, så betyder det mer för pensionerna än att lite fler jobbar efter 65. Och en politik som välkomnar barn och höjer födelsetalen skulle vara oerhört gynnsam, inte bara för pensionerna, utan ekonomin som helhet.

– Det är jätteviktigt att ungdomar inte prövar sig fram för länge genom att läsa än den ena, än den andra kursen vid högskolan, säger Eva Adolphson. CSN skulle kunna få i uppdrag att beskriva för dem hur det påverkar pensionen.