Bortskämda och överbetalda. Så beskrivs de offentliganställda i USA allt oftare. Attackerna hotar fackföreningsrörelsen.

– Vi kan inte längre leva i ett samhälle där offentliganställda är de rika – och skattebetalarna som står för notan är de fattiga.

Orden kommer från Scott Walker, nybliven republikansk guvernör i delstaten Wisconsin, som har hotat att dra in offentliganställdas rätt till kollektiva förhandlingar. Han är långt ifrån ensam om dessa tongångar, men med det förslaget är han den som går längst.

I finanskrisens fotspår har delstater och kommuner runtom i USA hamnat i en ekonomisk rävsax. Minskade skatteintäkter och ökade utgifter har orsakat djupa hål i budgetarna.

Nästan alla delstater har tvingats göra omfattande nedskärningar. Men i stället för att peka på krisen som roten till den offentliga sektorns ekonomiska problem har många republikanska politiker börjat skylla på de offentliganställdas löner och förmåner.

Kraven på försämrade villkor motiveras ofta med att de offentliganställda i genomsnitt tjänar mellan tio och tjugo procent mer än privatanställda. Men många hävdar att siffran är vilseledande.

– Offentliganställda är inte alls överbetalda, utan underbetalda. I genomsnitt är de betydligt bättre utbildade och mer erfarna än privatanställda. Om hänsyn tas till dessa faktorer tjänar de mindre, säger Jeffrey Keefe, ekonomiprofessor vid Rutgersuniversitetet.

Ifrågasättandena av villkoren har dock fått resultat. I mer än hälften av landets delstater har lönerna sänkts eller arbetstiden skurits ned för offentlig-anställda.

En annan faktor är att anställda i delstater och kommuner i större utsträckning lyckats slå vakt om sina pensionsvillkor. Kraschen på finansmarknaden har gjort att fonderna som ska finansiera dessa pensioner nu framstår som rejält underfinansierade. Samtidigt har många privatanställda drabbats av påtagligt försämrade pensionsförmåner.

– Det vi ser är reaktionär populism. Attackerna underblåser inställningen att eftersom min pension har skurits ned, så ska deras också skäras ned. Missnöjet förstärks av att det rör sig om skattepengar, säger historikern Nelson Lichtenstein.

Han och andra forskare ser politiska motiv bakom stormen av kritik. Den riktar sig mot offentliganställda i allmänhet, och deras fackliga organisationer i synnerhet.

Och det har stor betydelse för hela den amerikanska fackföreningsrörelsen. För medan facken har tappat mark i den privata sektorn, så har de vuxit inom den offentliga. Förra året utgjorde offentliganställda för första gången någonsin en majoritet av den fackliga medlemskåren.

– Facken i den offentliga sektorn har blivit basen för fackföreningsrörelsen. Genom att attackera dem vill högern försvaga hela den fackliga rörelsen och minska dess politiska makt, säger Sanford Jacoby, professor vid Kalifornienuniversitetet i Los Angeles.

Fakta

Läget I USA:s delstater
• Nästa år väntas delstaterna behöva göra budgetbesparingar motsvarande 870 miljarder kronor.
• Närmare 17 miljoner personer är anställda av delstater, kommuner och stadsförvaltningar runtom i USA.
• 36 procent av USA:s offentliganställda är med i facket, inom den privata sektorn är andelen knappa 7 procent.