En muslimsk man förlorade jobbet som chaufför på UPS när han vägrade att raka av sig skägget. Diskriminering, anser DO som stämmer företaget i Arbetsdomstolen.

Mannen anställdes i juni av bemanningsföretaget Uniflex, för ett uppdrag som chaufför på transportföretaget UPS. Uppdraget skulle vara över sommaren, men kunna leda till en fast anställning på UPS om allt fungerade.

Mannen informerades om UPS uniformsregler som innehåller ett förbud för chaufförerna att bära skägg. Han har dock skägg av religiösa skäl och har dessutom bara begränsad skäggväxt, så han utgick från att han skulle kunna behålla det, när han tackade ja till jobbet.

Men UPS hade en annan uppfattning. När mannen, efter en introduktionsvecka, skulle ut på sin första körning blev han ombedd att raka sig. Han förklarade att det stred mot hans religiösa övertygelse att raka bort skägget, och bad om att få ett undantag från policyn.

I slutet av arbetsdagen meddelade chaufförschefen att det var omöjligt. Uppdraget skulle avslutas om han inte rakade av sig skägget. När mannen vägrade fick han lämna ifrån sig både uniform och passerkort, uppger stämningsansökan. Eftersom mannens anställning hos Uniflex var beroende av uppdraget hos UPS avslutades även den anställningen en dag senare.

Mannen anmälde det inträffade till Diskrimineringsombudsmannen, DO. DO anser att skäggförbudet innebär en diskriminering av flera religiösa grupper och stämmer därför UPS i Arbetsdomstolen. DO kräver att företaget betalar 150 000 kronor i skadestånd till mannen, samt 42 000 kronor i utebliven lön.

– UPS skäggförbud är en skenbart neutral regel som gäller lika för alla. Men den slår hårdare mot personer som av religiösa skäl inte kan välja att raka sig. Det är inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle, säger Håkan Sandesjö, tillförordnad diskrimineringsombudsman i en kommentar på DO:s hemsida.

LO-Tidningen har inte lyckats nå någon ansvarig på UPS för en kommentar.