Vi byggnadsarbetare kräver att solidaritet återinförs som ett begrepp. Den arbetarfientliga borgarregeringen gör allt den kan för att skapa klyftor i samhället. De utslagna orkar och törs inte bråka. Allt som arbetarrörelsen byggt upp håller på att raseras av regeringen och de har mage att kalla det för reformer.

Vi har genom att hålla tillbaka lönekrav byggt upp ett välfärdssystem som bygger på solidaritet. Att högern nu raserar välfärdssystemet är ren konfiskation.

Vi måste ta tillbaka makten över socialförsäkringssystemet!

Vi tänker på de tusentals utförsäkrade och deras familjer. Vi skräms av regeringens ovilja och oförstående.

Vi skäms över att Sverige inte tar hand om sina medborgare!

Sektion 07 Leksand
Byggnads Dalarna