Utan rötter kan väldigt få existenser överleva. Man blir ett lättviktigt, vissnat rov för tillfälliga vindar. Det här gäller även i politiken.

Det socialdemokratiska partiet spirade långt tillbaka upp ur bland annat fackföreningsrörelsens protester mot orättvisor. I den rörelsens vrede finns grogrunden för ideologin. Jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Något som knappast kan bli eller kan kallas omodernt. Partiet måste fortfarande stolt och tryggt ”marknadsföra” vad man ursprungligen fightades för.

Fackföreningen och politik hör fortfarande ihop som ler och långhalm. Tro inget annat. Politiska beslut påverkar arbetsmarknaden vars parter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, plogar fåror i politiken. I dag upplever vi att fackföreningarna tappat inflytande i ”sitt” parti. Dags att förändra det nu. Med gemensamma ansträngningar kan vi åter komma på grön kvist.

Kampen mot att människor behandlas olika, bland annat i arbetslivet, är lika aktuell i dag som förr. Samma krafter härjar nu som då. Mycket vill ha mer. Människor plattas till även år 2011. Något vi i facket dagligen får rapporter om. De som har makten har lyckats gömma sin politiska avsikt bakom ord som klingar väl i människors öron. Hemligheten är att uttrycken är lånade från arbetarrörelsen. Vars önskemål om hur tillvaron ska fungera är vad många, många väljare vill ska råda.

Ett parti får inte sälja själen för att få makten. Det märker väljare och tappar förtroendet. De som hårdnackat, envetet står för något vinner till slut gehör.

Alltså ska socialdemokratin sluta vända kappan efter vinden och i stället visa vilken värld partiet brinner för. Tillika den tillvaro som fackföreningarna dagligen strävar efter att nå. Stolt, äkta och övertygande engagemang och framåtanda smittar.

Därför ska vi saluföra vår idé att skattemedel ska fördelas enligt devisen ”av var och en efter förmåga åt var och en efter behov”. Det tjänar alla på.

Vi måste visa att individens väl och ve står i centrum i politik såväl som i fackförening. Skola och vård som erbjuds ska inte vara beroende av att du har råd att betala. Skatter ska inte gå till vinster i dessa verksamheter. Städning för skattepengar ska göras på sjukhus och där barnen vistas. Tandvårdsreform, lägre taxor i barnomsorgen…

Sänkta skatter är alltså inte det främsta målet. Alla måste dock vinna på att betala skatt. Fattig och rik. Så byggdes välfärdssamhället. Reformer lika för alla. Det är det budskapet socialdemokratin stolt ska basunera ut. Och förklara. Och förklara igen. Jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Inte rotlöshet.

Bengt Karlsson
Ordförande, Bygg 6:an Väst

Tomas Emanuelsson
Ordförande, Bygg 12:an

Rolf Andersson
Ordförande, Byggnads Borås

Stig Bengtsson
Ordförande, Byggnads Halmstad