Barnskötare ska finnas i förskolan. Den reviderade läroplanen för förskolan specificerar för första gången att barnskötaren har en uppgift.
– Alldeles utmärkt och helt korrekt, säger Annelie Nordström, förbundsordförande för Kommunal.

Bland barnskötare blir konkurrensen om jobben som hårdast i framtiden. När Arbetsförmedlingen listar yrken med sämst framtidsutsikter hamnar yrket i topp.

Barnskötaryrket har många gånger setts som utrotningshotat. Några få kommuner har gått så långt att de bestämt att de bara ska anställa förskollärare i förskolan. Då krävs en lärarexamen efter minst 3,5 års studier.

– Alla ska inte behöva bli förskollärare, det är stort samhällsslöseri, säger Anneli Nordström, förbundsordförande för Kommunal.

Hon kan hämta stöd för sin syn i de nya riktlinjerna för förskolan. Den förändrade läroplanen för förskolan, som börjar tillämpas samtidigt som den nya skollagen den 1 juli 2011, nämner för första gången barnskötare som en del i svensk barnomsorg.

– Vi är jättestärkta i detta, säger barnskötaren Pia Norrlin som är ordförande i Kommunals Angeredssektion och har jobbat hårt i frågan.

Annelie Nordström anser att den svenska barnomsorgen inte går att jämföra med den i andra delar av Europa, där barnen ofta är på förskolan ett begränsat antal timmar. När dagarna för barnen blir långa, kan de inte bara ha ett pedagogiskt innehåll.

Enligt den nya skollagen krävs en lärarexamen för att få ansvara för pedagogiken på förskolan. Förskollärare ska ha högskoleutbildning, alltså. Det gör att lönerna drivs upp. Enligt Sveriges Radio ligger ingångslönen nu ofta över 25 000 kronor i månaden.

Förskollärare finns också med i andra änden när Arbetsförmedlingen listar yrkens framtidsutsikter. Det finns med i toppen över förväntade bristyrken.

Kommunal och Lärarförbundet är helt överens om att både förskollärare, som står för pedagogiken, och barnskötare, som är inriktade på omsorg, behövs i den svenska barnomsorgen.

De har olika men viktiga grupper, meddelar Lärarförbundet.

– Dessvärre har den synen inte fått plats i debatten, anser Annelie Nordström.

Kommunal gör nu under några månader en extra satsning på frågor som rör barnskötare.

Viktigt är enligt Annelie Nordström att kommunerna satsar på vidareutbildningar också för barnskötare. I det pågående Förskolelyftet – från 2209 till 2011 – erbjuds barnskötare en fortbildning om barns språkliga och matematiska utveckling som varar i fem veckor. För förskolelärare finns en 15 poängskurs (en halv termin).