Moderaterna säger sig värna om den svenska modellen och älska kollektivavtal. Modellen är en garanti för ordning och reda på arbetsmarknaden. Trots denna moderata kärlek för kollektivavtalen har regeringen sedan de kom till makten 2006 gjort ständiga försämringar för att försvaga den ena parten, nämligen fackföreningsrörelsen.

På liknande sätt fungerar det på bostadsmarknaden när det gäller hyresrätter. Hyresgästerna har gått samman i en förening som företräder dem i förhandlingar med bostadsföretagen om till exempel hyror. En förhandlingsordning som skapar ordning och reda på bostadsmarknaden. En ordning som inte medger att oseriösa bostadsföretag tar ut ockerhyror från sina hyresgäster.

För mig som arbetstagare och hyresgäst är det självklart att vara med i både facket och Hyresgästföreningen. Jag vill inte att arbetsgivaren ensam ska bestämma min lön utan jag vill att facket företräder och bevakar mina intressen. Jag vill inte att hyresvärden ensam ska kunna besluta om att chockhöja. Jag vill ha en förening som ställer krav på en bra boendestandard med rimliga hyror.

I tidningarna den 25 januari kunde vi läsa om hyresvärden Pär Ahlberg, tillika moderat politiker, som kraftigt höjt hyran utan att först förhandla. Detta agerande visar att moderaterna är det största hotet mot den modell som de själv säger sig företräda.

Jan Öberg
Facklig/politisk i Pappers Avd 16