De tyska arbetarnas plånböcker har magrat under en tioårsperiod. Löntagarna har fått sina reallöner sänkta. En förklaring är försämringar av a-kassan.

– Det är anmärkningsvärt, säger Rainer Jung på fackliga Hans Böckler Stiftung som undersökt hur lönerna i Tyskland utvecklats mellan 2000 och 2010.

Rapporten visar att lönerna har stigit med 13 procent under perioden. Men då forskningsstiftelsen tog hänsyn till inflationen så visade det sig att de tyska löntagarnas köpkraft minskat. Reallönerna har sjunkit med 4 procent.

– Vi är ett väldigt exportberoende land som har haft två stora ekonomiska kriser under denna period. Men det finns även andra orsaker, säger Rainer Jung.

Den fackliga forskningsstiftelsen framhåller att andelen som jobbar på tillfälligt på den tyska arbetsmarknaden har ökat samt att låglönesektorerna har växt. 
En annan orsak är stora förändringar i den tyska a-kassan. 
Den senaste, Hartz 4-reformen, sänkte ersättningsnivåerna och sattes ett ettårigt tak för hur länge a-kasseersättningen betalas ut.

– Det har påverkat lönebildningen, säger Rainer Jung.

Sambandet är att ju tuffare villkoren är, desto mer benägna blir människor att ta låglönejobb.

Enligt Hans Böckler Stiftung har den svaga löneutvecklingen haft en negativ effekt på landets ekonomiska utveckling. 
Hade lönerna stigit mer hade den inhemska marknaden i Tyskland utvecklats gynsammare vilket hade varit bra för landets ekonomi, enligt deras analys.

Sju av de senaste tio åren har de tyska reallönerna sjunkit. Förra året, 2010, steg dem dock marginellt.
I år ser dock den tyska ekonomin ut att utvecklas starkt. Det har fått flera fackförbund att tala om stora löneökningar.

Forskningsstiftelsen gör dock en mer återhållsam löneprognos för 2011.

Enligt Hans Böckler Stiftung uppskattning stiger de tyska lönerna i år med 1,6 procent och inflationen bedöms bli 1,3 procent, vilket ger en reallöneökning kring 0,3 procent.

Fakta

Tyska löner

Timlönen för en heltidsarbetande kvinna i forna Västtyskland  är i genomsnitt 16 euro för en kvinna och 18 euro för en man. I östra Tyskland tjänar heltidsarbetande män och kvinnor i genomsnitt drygt 13 euro i timmen.
Avtalsförhandlingarna i Tyskland är inte samordnade på samma sätt som i Sverige. Snart inleds förhandlingarna om löner och villkor för anställda inom kemiindustrin samt statliga förvaltningen i de tyska delstaterna. Industrin förhandlar om sina villkor 2012.
Arbetslösheten i Tyskland sjönk till 7,4 procent i januari, den lägsta nivån sedan 1992. Analytiker hade räknat med en arbetslöshetsnivå på 7,5 procent.

Källa: Hans Böckler Stiftung, TT