Chefens betydelse för stämningen på jobbet är överskattad. I stället visar forskningen att samspelet avgör om arbetsklimatet är bra eller inte.

Forskaren Johan Bertlett hävdar i en avhandling vid Lunds universitet att chefens möjlighet att påverka arbetsklimatet är begränsad. Den avgörande faktorn för arbetsklimatet är i stället förståelse och ett fungerande samspel mellan chefen och de anställda.

Traditionellt sett utbildas chefer i att hantera det sociala på en arbetsplats. Men de anställda blir utan undervisning i de frågorna.

– Det kan ju inte finnas ett bra samförstånd mellan chefen och medarbetarna om företaget har en dålig chef. Likadant skulle det inte funka om man har dåliga medarbetare. Ska vi då bara utbilda den ena parten men inte den andra? säger Johan Bertlett

Det bästa arbetsklimatet finns där chefen och de anställda är väl samspelta. Det är viktigt att de anställda ska få utrymme att ta ansvar, att leda sig själv och sina kollegor. Det kan enligt Johan Bertlett skapa en mening med arbetet.

– Det vore olyckligt att lägga uppgiften med att skapa en mening bara på chefen. Hon eller han har ju alltid ett ökat ansvar, men det ligger slutligen på var och en, säger Johan Bertlett.