– Mina klasskamrater kom hem och det fanns jämt mat i kylskåpet. Själv fick jag alltid höra att vi måste spara.

Så sa en ung man som jag träffade för några år sedan när han just gått ut grundskolan.

Hans mor var ensamstående och tidvis rullstolsburen, och Rädda Barnen nya skrämmande rapport bekräftar att denna barnfattigdom finns kvar.

Under senare år har den dessutom ökat. 11,5 procent av alla svenska barn lever i dag i fattigdom. Ökningen är en rak följd av de tilltagande skillnaderna i inkomst. Den rikaste tiondelen bland Sveriges barnfamiljer har på bara ett år ökat sin inkomststandard med 2,7 procent, samtidigt som den fattigaste tiondelen fått sin inkomst sänkt med 2,6 procent.

Det här är gränsvärden som gäller den familj i varje grupp som har ändrat sin inkomst MINST under året. Den genomsnittliga utvecklingen är alltså ännu mer skrämmande.

Motmedel finns, det mest givna är att värna i stället för att urholka de generella trygghetssystemen för utsatta barnfamiljer. Det kan också vara att lagvägen göra det svårare att vräka barnfamiljer och att med andra riktade åtgärder, som höjda barnbidrag, värna en grundläggande ekonomisk trygghet för barn.

Att inte göra någonting är ovärdigt ett av världens rikaste länder. Det är också, som Rädda Barnen konstaterar, ett brott mot FN:s barnkonvention.