– Arbetet mot diskriminering av andra grupper ger resultat, men de funktionshindrades chanser på arbetsmarknaden blir bara sämre.

Det säger Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan, som ser en tilltagande utsortering av unga med funktionshinder ur arbetskraften.

Samtidigt som den totala sjukfrånvaron har sjunkit oavbrutet i sju år har allt fler unga under 30 år lämnat arbetsmarknaden för gott. 26 500 unga har i dag aktivitetsersättning, som förtidspensionen för unga kallas.

– Arbetsmarknaden har blivit väldigt ogin mot funktionshindrade, säger Adriana Lender, generaldirektör för Försäkringskassan, och ger ett exempel:

– Jag träffade en ung universitetsutbildad kvinna som var på väg att få aktivitetsersättning därför att hon hade en hörselskada. När jag mötte henne igen efter ett halvår hade hon fått arbete – genom att inte skriva om hörselskadan i sin jobbansökan.

När aktivitetsersättningen infördes 2003 tog den sikte på de unga som fötts med så grava funktionshinder att de aldrig kan klara ett vanligt arbete. Avsikten var inte att lotsa in dem på arbetsmarknaden, utan att hjälpa dem med andra aktiviteter.

– Antalet barn som föds med sådana funktionshinder är ganska konstant omkring tusen om året, säger Adriana Lender.

– Men regelverket har inte hållit. Aktivitetsersättningen har kommit att användas för mycket mer.

Enligt Adriana Lender går det att urskilja tre stora grupper bland de 26 500 unga med aktivitetsersättning. Förutom de som har grava funktionshinder, medfödda eller efter exempelvis trafikolyckor, handlar det om ungdomar (främst kvinnor) med psykiska besvär – och ungdomar som placerats i särskolan.

Särskolan är till för barn med stora inlärningsproblem och låg begåvning.  Men antalet barn som placeras där har vuxit kraftigt. Skolverkets granskning har visat att även normalbegåvade barn med läs- och skrivsvårigheter hamnar i särskolan. Vilket alltså kan bli inkörsporten till aktivitetsersättning, och ett liv på ekonomisk bottennivå.

De unga förtidspensionärerna blir snabbt fler: Försäkringskassan räknar med att omkring 6 500 kommer att beviljas aktivitetsersättning per år de kommande åren. Detta är vår tids största politiska problem, sa socialförsäkringsminister Ulf Kristersson i LO-Tidningen i december.