Mammor är sjukskrivna ungefär dubbelt så mycket som pappor, visar en studie som Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau) gjort.

Före första barnet är han och hon i familjen ungefär lika mycket sjukskrivna, men efter första barnet är kvinnan klart mer sjukskriven än mannen och det gäller i alla branscher, oavsett om de domineras av män eller kvinnor. Skillnaderna mellan könen består i upp till 15 år efter första barnets födelse.