Hur långtidsarbetslösa ska ta sig tillbaka ut på arbetsmarknaden råder det delade meningar om. Regeringen har sänkt a-kassan för att ge de arbetslösa incitament att återgå i arbete. Men enligt forskning från Umeå universitet är a-kassan inte ett effektivt redskap för att korta ner tiden i arbetslöshet.

Madelene Nordlund, lektor vid Umeå universitet, har undersökt hur olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder påverkar. Att en åtstramning av a-kassan ska leda till ett ökat arbetssökande är inget hon känner igen.

– Det är möjligt att det finns ett sånt samband, men jag hittade inget. Jag är tveksam till att en avtrappning av a-kassan leder till ett bättre utflöde på arbetsmarknaden, säger hon.

Hennes forskning visar snarare att en god ekonomi under arbetslösheten ger större chans att komma tillbaka till arbetslivet.

– Har man möjlighet att vara lite mer selektiv när man söker jobb har man större möjlighet att hitta ett lämpligt jobb. Hamna i sin ursprungliga lönenivå och inte börja om från början, säger hon.

Hon delar in arbetsmarknadspolitiska åtgärder i två grupper, utbildningsprogram och anställningsprogram.

Anställningsprogram gynnar främst yngre arbetssökande. Problemet med programmen är att de ofta utformas så att de arbetslösa får uppgifter som inte krockar med ordinarie personal. De lär sig inte arbetsuppgifter som är attraktiva på marknaden.

– Det är viktigt att man placerar arbetslösa på arbetsplater som det finns en möjlighet till fortsatt arbete på, säger Madelene Nordlund.

Det hon framhåller som effektivt är utbildningsprogram. Men hon poängterar att de måste hålla en hög standard.

– Frågan är om det är bättre att låta folk vara arbetslösa lite längre eller om man ska satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger Madelene Nordlund.

Fakta

Undersökningen gjordes på cirka 50 00 långtidsarbetslösa som blev arbetslösa 1993. Den sträckte sig till 2003.
30 procent har inte fått tillbaka sin ursprungliga lön.
16 procent har helt lämnat arbetsmarknaden.
13 procent har inte haft ett jobb som sträckt sig över ett år.