Integrationsminister Erik Ullenhag säger att regeringen inte tänker nedprioritera eller ändra grunderna för diskrimineringsarbetet.
– Vi vill ha ett så effektivt diskrimineringsarbete som möjligt, säger Erik Ullenhag.

I går, tisdag, fick Katri Linna, chef för DO, sparken av regeringen. Fackförbundet ST försvarar sin avsatte chef och anser att regeringen gör fel. Eva Nikell, ST-ordförande på DO, pekar på att det pågått ett mediedrev mot myndighetens chef och att Sverigedemokraterna i en interpellation i riksdagen argumenterar för att DO:s verksamhet ska minskas.

Sverigedemokraten William Petzäll skriver att DO:s svenskfientliga attacker på kulturarvet och myndighetens nästan religiösa iver för mångkulturalism gått för långt. Han tycker inte att det är rimligt att en skattefinansierad myndighet bekämpar majoritetsbefolkningens traditioner och försöker beröva barn och ungdomar deras identitet och kulturarv. Interpellationen ska diskuteras 10 februari.

– Vi formar inte vår politik utifrån andra partiers uppfattningar. För oss är diskrimineringsarbetet viktigt, säger integrationsministern.

Han säger att regeringen nu också ska se över arbetet på DO för att ta reda på om något ytterligare behöver göras. Dessutom pekar han på att utvidgade bestämmelser om åldersdiskriminering är på gång och en utredning om diskriminering av funktionshindrade är ute på remiss.