Skatteverket kommer att utöka kontroller av rot- och rutavdragen i år. Fler företag som ansöker om utbetalningar kommer att granskas för att förhindra fusk och bedrägerier. Granskningen kommer att ske både innan pengar betalas ut och i efterhand.

Skatteverket skärpte kontrollerna i fjol och återkrävde under januari till juni 52 miljoner kronor. Sedan juni har det minskat till 25 miljoner kronor. 14 miljarder betalades ut under 2010 för rot- och rutarbeten.