Ungefär 40 000 föräldrapar kan söka jämställdhetsbonus för förra året. Men det är fortfarande kvinnorna som tar ut lejonparten av ledigheten.

Förra året delade 40 000 föräldrapar sin ledighet så att de kan söka jämställdhetsbonus. Det innebär att båda föräldrarna var hemma minst en dag mer än de 60 dagar som lagen öronmärkt för varje förälder.

Jämställdhetsbonusen infördes 1 juli 2008, och tanken är att uppmuntra föräldrar att dela föräldraledigheten mer lika. Bonusen ökar ju mer jämlikt föräldrarna delar och kan som mest ge 13 500 kronor per barn om de delat helt lika.

Men enligt en utvärdering försäkringskassan gjorde i slutet av förra året, finns det än så länge inget som tyder på att bonusen skulle påverka hur föräldrarna tar ut ledigheten.

– Det är för tidigt att se några sådana effekter än, säger Mats Mattson, verksamhetsansvarig på Försäkringskassan.

Han tillägger att bonusen kan få större effekt om några år, då männen oftare tar ut ledighet då barnen blivit lite äldre. Bonusen är dessutom fortfarande relativt ny och reglerna är krångliga. Många föräldrar vet knappt att den finns och den är inget de planerar sin ledighet efter.

Totalt finns det runt 250 000 föräldrapar i Sverige som har barn födda efter den 1 juli 2008 och som alltså skulle kunna dela ledigheten så att de får ta del av bonusen.

Trots att bonusen vill få föräldrar att dela mer lika är det fortfarande kvinnorna som tar ut den absolut största delen av föräldraledigheten. Av förra årets föräldrapenningsdagar togs 77 procent ut av kvinnor och 23 procent ut av män, enligt uppgifter från Försäkringskassan.