Foto: Kerstin Carlsson

Regeringen flyttar DO Katri Linna till en tjänst inom regeringskansliet.

Samtidigt har Håkan Sandesjö, tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden och tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket, utsetts till vikarierande DO. Ny ordinarie DO tillsätts senare, skriver integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.

Linna hade fyra år kvar som DO men förflyttas omgående.

Katri Linna vill inte prata med några medier efter beskedet om att hon tvingats lämna sin post som diskrimineringsombudsman. I ett pressmeddelande skriver hon att hon anser sig ha haft ”förutsättningar att fortsätta utveckla DO-myndigheten” men att ”regeringen har dock gjort en annan bedömning”.

Linna skriver också att ”myndigheten är inne i en helt annan utvecklingsfas än den ensidigt negativa mediebilden gett sken av”.

Enligt integrationsminister Erik Ullenhag  är en orsak till att Katri Linna nu förflyttas att det har tagit för lång tid för DO att avgöra ärenden, så att den så kallade ärendebalansen vuxit.

– Det har varit ett bekymmer att balansen har växt och att man inte fått ner den. Den som drabbas av diskriminering måste ju kunna få upprättelse inom rimlig tid, säger Ullenhag.

Det finns dock även andra orsaker till att Katri Linna får lämna sitt jobb. Bland annat har kritik riktats mot hennes sätt att behandla medarbetare och sjukskrivningarna har varit många.

Ullenhag vill dock inte recensera vad som hänt på DO.

– Den sammantagna bilden har lett till att regeringen nu byter ledning på myndigheten.

TT: Varför får Linna sparken just nu?

– Man ska aldrig ta lätt på att byta en ledning, svarar Ullenhag.

Han uppger också att hans departement ska utreda hur DO fungerar. Ullenhag vill bland annat att direktivet till myndigheten ska fokusera mer på att ärenden ska avgöras snabbare.