Bemanningen på äldreboendet Kärrsgården följer avtalet med Habo kommun. Det beskedet lämnade Caremas ledning till Kommunal, när parterna träffades i går, måndag.

– Vi hade ett bra möte och vi är överens om hur vi ska samverka i arbetsmiljöfrågor, säger Kerstin Stålskog, regiondirektör på Carema äldreomsorg.

Mötet föranleddes av att en anonym vikarie slagit larm till Socialstyrelsen om att dementa lämnas ensamma på en låst avdelning, ibland i flera timmar, på grund av underbemanning på nätterna.

– Alla har rätt att kontakta myndigheter, men vi skulle naturligtvis uppskatta om vi hade dialogen på platsen i stället, säger Kerstin Stålskog.

Hon anser att alla får god vård på Kärrsgården.

– Jag känner mig helt trygg med den vård och omsorg som vi ger till alla våra boende på Kärrsgården.

Efter anmälan till Socialstyrelsen har Carema haft individuella samtal med de fast anställda på Kärrsgården. Deras bild är inte samstämmig. Som en följd av mötet i går ska Carema även prata med vikarierna.

– Här har vi ett utvecklingsområde. När det gäller personalen finns en struktur med utvecklingssamtal, planeringsdagar och arbetsplatsmöten. Vikarier, som är inne enstaka dagar, är inte inne i samma system. Där har vi en del kvar att göra, tycker Kerstin Stålskog.

Fredrik Bolmelid, regionalt fackligt ombud på Kommunal, tycker att Carema visar ”positiv vilja”.

– Ytterst är det politikernas ansvar att se till att de gamla får den vård de ska ha, men vi kommer att fortsätta att bevaka arbetsmiljön. Vi ska besöka arbetsplatsen på nytt och träffa samtliga anställda – både dag- och nattpersonal, berättar han.

Vikariens anmälan utreds av Socialstyrelsen.