Studier i kombination med a-kassa samt felaktiga utbetalningar. Detta är några av de granskningspunkter som a-kassorna utsätts för under 2011.

På uppdrag av regeringen ska Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) kartlägga i vilken situation den som studerar kan få a-kassa och, om det behövs, föreslå lagändringar. Den ska även granska hur a-kassornas arbete mot felaktiga utbetalningar och deras återkrav ser ut.

På eget initiativ ska IAF bland annat undersöka hur Arbetsförmedlingen följer regler när en arbetssökande inte har sökt ett anvisat arbete.

– Vi formulerar vår granskningsplan efter var vi ser de största riskerna. Eftersom antalet underrättelser till a-kassorna från Arbetsförmedlingarna har minskat så mycket så kom detta med på vår riskbedömning, säger Anne-Marie Qvarfort,
generaldirektör för IAF.

Efter kritik från Riksrevisionen utreder IAF om det går att få fram tydligare bestämmelser om vad som är lämpligt arbete. Anne-Marie Qvarfort påpekar att det krävs tydliga ramar så att alla arbetssökande får lika behandling.

– Det handlar till viss del om otydliga bestämmelser där politikerna har en viktig roll att sätta ner foten och överväga om det krävs mer specifika regler kring bland annat geografisk rörlighet och yrkesbyten, säger hon.