100 långtidsarbetslösa i Malmö ska erbjudas riktiga jobb med riktig lön i stället för att hänvisas till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin.

Det hoppas kommunalrådet Andreas Schönström (S) med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Satsningen ska riktas mot deltagare i fas 3 och människor som länge har levt på socialbidrag.

– Det är inget löfte. Förslaget är under utredning, men målet är att vi ska starta den 1 januari 2012, berättar Andreas Schönström.

– Tanken är att vi i Malmö ska bygga upp arbetsmarknadspolitiska insatser så som vi vill ha dem i ett socialdemokratiskt styrt Sverige, fortsätter han.

Förslaget är ett treårigt program. Det börjar med ett förberedande år med utbildning och hjälp att söka jobb. De som är kvar när året är slut erbjuds en visstidsanställning i kommunen i två år.

Deltagarna ska få riktiga jobb med avtalsenlig lön. Målet är att jobben ska vara a-kassegrundande.

– Vi ska erbjuda jobb inom kommunal verksamheter som äldreomsorgen, gatukontoret och fritidsförvaltningen. För att inte tränga undan andra jobb måste det bli arbetsuppgifter som inte utförs i dag, säger Andreas Schönström.

Reaktionerna från facket, närmare bestämt de kommunalare som sitter med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsberedningen, är ”försiktigt positiva”. Nästa steg blir att träffa LO-sektionen och LO-förbundens avdelningsordförande i Malmö.

Nu utreder tjänstemännen om det går att finansiera satsningen tillsammans med Arbetsförmedlingen. I uppdraget ingår också att ta reda på om Malmö kan anställda något som kallas för branschresurser, en sorts jobbcoacher som ska hjälpa de långtidsarbetslösa när jobbet i kommunen tar slut.

– Regeringens arbetsmarknadspolitiska insatser är extremt dyra i förhållande till hur många jobb de ger. För samma pengar kan man låta människor göra värdigare saker. Regeringens politik verkar snarast bygga på avskräckning. Åtgärderna ska vara så dåliga och avskräckande att folk gör vad som helst för att undvika att hamna i dem. Vi har en annan människosyn, säger Andreas Schönström.

I april börjar arbetet med nästa års budget. Till dess ska ett förslag vara klart. I juni avgör kommunfullmäktige om det ska bli några pengar eller inte.

I december var 17 500 människor i Malmö arbetslösa. Arbetslösheten var 8,9 procent i Malmö mot 6,8 procent i hela Sverige. Drygt 900 arbetslösa deltog i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3, mer än dubbelt så många som ett år tidigare.

Om nu planerna blir verklighet kommer platserna bara att räcka till en liten minoritet.

– Det här är en början. I framtiden kanske vi kan öka antalet platser, uppger Andreas Schönström.