Finanskrisen har satt spår i de orange kuvert som Pensionsmyndigheten börjar skicka ut i dag. Inkomstpensionen, som är den viktigaste delen av den allmänna pensionen, krympte med 2,7 procent under 2010.

– Minskningen beror framför allt på att inflödet av pensionsavgifter har minskat, säger Arne Paulsson, ansvarig för de orange kuverten vid Pensionsmyndigheten. Det beror i sin tur på att arbetslösheten ökade i finanskrisens spår.

När färre svenskar har jobb och kan betala in pensionsavgifter blir alltså pensionssystemet fattigare, och det påverkar omedelbart behållningen på pensionsspararnas konton. För en medelålders pension med normal inkomst syns detta som ett minus med i storleksordningen 20 000 – 30 000 kronor i det orange kuvertets redovisning av inkomstpensionen.

Även i förra årets orange kuvert, som gällde utvecklingen av vårt pensionssparande 2009, syntes en värdeminskning. Den stannade vid 1,4 procent och berodde främst på att AP-fonderna, som fungerar som buffert i pensionssystemet, minskade i värde.

I någon mån vägs inkomstpensionens värdeminskning upp av att premiepensionerna steg för de flesta under 2010, i snitt med 12,1 procent.

De orangefärgade kuverten, som nu skickas ut för trettonde gången, utvecklas varje år för att innehållet ska bli lättare att ta till sig. I år har den kanske viktigaste uppgiften, själva pensionsprognosen, förenklats.

– Vi har tagit bort det prognosalternativ som byggde på två procents reallöneökning om året, säger Arne Paulsson. Våra undersökningar visade att det var svårt att förstå.

Kvar finns bara en prognos som bygger på att inkomsterna i samhället är de samma som i dag då du går i pension. Det gör att din beräknade pension kan jämföras med den inkomst och de levnadskostnader du har i dag.

Även det särskilda utskicket till personer som är 60 år eller äldre, och alltså har kort tid kvar till pensioneringen, har i år förenklats. Den förvirrande uppgiften om ”slutgiltigt belopp”, som skulle illustrera förmodade inkomst de sista åren före pensioneringen, har slopats.

I början slängde många svenskar sina orange kuvert, men på senare år uppger allt fler att de verkligen läser dem, berättar Arne Paulsson.

Nu minns 96 procent av de tillfrågade att de fått kuvertet, och av dessa har 95 procent öppnat det. 74 procent läser åtminstone en del av innehållet. Där ser vi ökning år för år.