Orsakerna till att Socialdemokraterna förlorade valet är givetvis flera. Men en av de främsta orsakerna är säkert den okritiska hållningen till EU. Hur socialdemokratin har kunnat svälja EU:s extremt högerliberala politik med hull och hår framstår som oförklarligt.

EU har på kort tid totalt neutraliserat svensk fackföreningsrörelse och den svenska modellen. En av de mera påtagliga konsekvenserna av EU:s fackförenings- och arbetarfientliga politik är den så kallade Laval-domen. När  den socialdemokratiska partiledningen och riksdagsgruppen godkände Lissabonavtalet var detta kanske det historiskt grövsta brottet mot arbetarrörelsens ideér.

Även Österberg som nu nämns som möjlig partiledare röstade för Lissabonavtalet. Det innebar dödsdomen för den svenska fackliga modellen och kollektivavtalsrätten. Genom att vägra godkänna Lissabonavtalet hade de tvingat Reinfeldt och alliansregeringen att återupprätta den svenska modellen och förklara Lavaldomen som icke giltig.

Fredrik Reinfeldt hade gjort nästan vad som helst för att få avtalet godkänt. Han hade aldrig farit till Bryssel utan att ha fått avtalet godkänt i riksdagen. Ensam hade inte regeringen klarat det. Först inför valet – när det var för sent – kröp Österberg till korset och lovade att om man vann valet skulle den svenska modellen återställas och Laval-domen rivas upp. Tyvärr röstade även riksdagsledamöter som fått sitt mandat genom LO för Lissabonavtalet.

För en socialdemokratisk riksdagsledamot som fortfarande är bärare av och stöder arbetarrörelsens grundvärderingar är det omöjligt att stödja EU:s politik på flertalet områden.

Därför är hela partiledningen och riksdagsgruppen komprometterad.

En annan fråga som borde diskuteras om socialdemokratin ska återkomma i regeringsställning är hur Socialdemokraterna i majoritetsställning i kommuner bedriver sin politik. I nästan alla de kommuner där man har egen majoritet är det trots majoritetsinnehavet svårt för en som inte känner till detta att avgöra vilket eller vilka partier som ”regerar” kommunen.

Även om jag inte röstar på Vänsterpartiet så tror jag att man kan ha något att lära från Fagersta där V haft egen majoritet under en följd av år. I min hemkommun Gävle kan jag inte peka på någonting som bekräftar att kommunen styrs av socialdemokrater. För detta ändamål borde en analysgrupp tillsättas som kan komma med förslag om ”rätt politik”.

Jag är övertygad om att arbetarrörelsens ideér och grundvärderingar vad avser skola, vård, omsorg, kultur, ungdomsaktiviteter, sysselsättning med mera skulle få genomslag även på riksplanet om man verkligen griper sig an problemen på allvar på lokalplanet och inte som nu endast administrerar.

Efter en analys av vad dagens ledare inom det socialdemokratiska partiet hittills visat och står för finns endast en kandidat som förmår lyfta partiet såväl ideologiskt, visionärt som realistiskt och det är Lena Sommestad. Hon har också en viktig egenskap nämligen integritet, som gör att hon kan stå fri från olika grupper. Men framför allt hennes förmåga till klarhet, som i sin tur gör oss andra entusiastiska att vidareförmedla hennes och partiets budskap och visioner.

Olle Ljungbeck
Gävle