Efter sju år med stadigt fallande sjukskrivningar har kurvorna vänt. Under andra halvåret 2010 uppvisar nästan alla län ökande siffror över antalet sjukskrivna. Och under fjärde kvartalet var ökningen 11 procent, enligt TT.

Huvudförklaringen är att de som utförsäkrades under året återvänder till Försäkringskassan från sejouren hos Arbetsförmedlingen. Arbetslivsintroduktionen hjälpte dem inte att bli friskare eller få fotfäste på arbetsmarknaden.

Men också utan återströmmen ökar sjukskrivningarna i flera län. Försäkringskassans egen prognos över vad som skulle ske med dem som utförsäkrades pekade från början mot att 38 procent skulle återvända till försäkringen. I verkligheten blev det 60 procent som återvände av dem som utförsäkrades.

– Om man rensar för återvändande utförsäkrade finns det några län som har ökningar ändå, säger Mathias Johansson, analytiker på Försäkringskassan.

Mest ökade sjukskrivningarna under andra halvan av 2010 i Uppsala, Södermanlands, Västra Götalands och Värmlands län, enligt statistiken från Försäkringskassan.

Antalet som beviljades sjuk- och aktivitetsersättning (det som tidigare kallades förtidspension) sjönk däremot under förra året.

– Det är helt enkelt svårare att få sjukersättning med de nya reglerna, säger Mathias Johansson.