LO-Tidningen har tidigare uppmärksammat Försäkringskassans nya strategi att inte bara pröva arbetsförmågan på nytt utan också sambandet mellan olyckan och skadan. Marina Hedlund är ytterligare en av tusentals whiplashskadade som får sin livränta indragen.

– Försäkringskassan har satt i system att med stenhårda jurister och överlägsna ekonomiska möjligheter processa folk sönder och samman. Och det är något helt nytt inom socialförsäkringen, säger Mats Bergh, Marina Hedlunds advokat i Mora.

– Det spelar ingen roll längre hur mycket bevis jag lägger fram. Det som stör mig mest är att Försäkringskassan tar in en allmänläkare som inte är specialist på nackskador, säger en uppgiven Marina Hedlund.

När LO-Tidningen tidigare uppmärksammat hur whiplashskadade drabbas talade LO-TCO:s rättsjurist Ulf Lejonlklou om lösa boliner och hårresande fall.

För Marina Hedlund del handlar det om att Försäkringskassan vid en omprövning hänvisar bland annat till psykiska problem, något som hon anser är ett rent påhitt.

– Vi har kört det i förvaltningsrätten en gång. En psykiatriker har intygat att hon inte har psykiska problem och att hon definitivt inte har nedsatt arbetsförmåga på grund av psykiska problem, säger advokat Mats Bergh.

Försäkringskassan
hänvisar också till ett missfall före olyckan och en skilsmässa efter olyckan.

– Och det skulle innebära att hon blev livslångt arbetsoförmögen… Så går det till i Försäkringskassans värld, säger Mats Bergh.

Bilolyckan som förändrade Marina Hedlunds liv inträffade 1996. Förutom värk i kroppen fick hon bland annat minnesstörningar och tvingades sälja sin butik. Whiplashskadan klassades direkt som arbetsskada och livränta utbetalades.

2008 ändrades beslutet och Marina får inte längre någon livränta.

Hennes advokat Mats Bergh anser att det är hopplöst att bevisa ett orsakssamband tio tjugo år efter en olycka.

– Bevisning är färskvara. Ju längre tiden går desto svårare är det. Läkare dör, flyttar till Norge…

Arbetsförmågan kan omprövas, men inte orsakssambandet, anser han.

– Det är ett djävulskt påfund. Har inget med en juridiskt schyst bevisföring att göra.

I förvaltningsdomstolen vann Marina Hedlund men Försäkringskassan fick prövningsrätt och ärendet ligger nu hos kammarrätten.

Tills vidare lever hon på halv sjukersättning – 4 500 kronor i månaden – och det som hon kan tjäna i egna företaget. Men där klarar hon max tio timmar i veckan.

Att hon hela tiden försökt driva företag i liten skala straffar sig nu, enligt advokaten, eftersom det skulle vara ett bevis på att hon har arbetsförmåga.