Det är dubbelt så svårt för kvinnor som för män att få en arbetssjukdom godkänd av Försäkringskassan, visar nya årssiffror för 2010. Ändå reformerades arbetsskadeförsäkringen med målet att fler kvinnor skulle få sina arbetsrelaterade skador godkända, skriver TCO-tidningen.

– Ska det bli förändring måste Försäkringskassans attityd förändras och det sker inte över en natt, säger Svend Erik Mathiassen, belastningsskadeforskare, till tidningen.