Sjuka som nekas sjukpenning eller sjukersättning har blivit de vanligaste ärendena för LO-TCO Rättsskydd. Juristerna möter medlemmar som går in i djupa depressioner då både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan lämnar dem i sticket.

Medlemmar i facket kan få juridisk hjälp i olika situationer, till exempel då de inte får ut sin lön, blir uppsagda på lösa grunder eller nekas ersättning för arbetsskador.

LO-TCO Rättsskydd, som driver sådana ärenden för de flesta fackförbunds räkning, utverkade totalt 291 miljoner i skadestånd och ersättningar från arbetsgivare och Försäkringskassan under 2010. Det allra mesta, 229,5 miljoner, gäller medlemmar i LO-förbunden.

– Dels får vi in fler ärenden från LO-förbunden totalt sett. Dels är arbetsskador vanligare bland arbetare än bland tjänstmän, förklarar Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Men arbetsskadeärendena blir stadigt färre. Claes Jansson, enhetschef vid försäkringsrättsenheten på LO-TCO Rättsskydd, ser flera förklaringar. En är att det har blivit svårt att få ersättning, vilket gör att färre arbetsskador anmäls.

– En annan är att hårda tider och rädsla för arbetslöshet gör att många är ovilliga att ”skylta” med sin arbetsskada.

I gengäld har de ärenden som gäller ersättning vid sjukdom ökat markant. Ökningen är en följd av de nya reglerna i sjukförsäkringen. Efter 180 dagars sjukskrivning ska arbetsförmågan prövas mot alla arbeten på arbetsmarknaden, även anpassade arbeten och Samhalljobb. Därtill har fasta gränser införts för hur länge man kan få ersättning.

LO-TCO Rättsskydd möter nu sjuka människor som har förbrukat alla sina dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning, varit tre månader eller mer i Arbetsförmedlingens program – och sedan, när de söker sjukpenning på nytt, får avslag.

– Vi talar om personer som Arbetsförmedlingen inte kan göra någonting för, säger Claes Jansson. Personer som enligt Arbetsförmedlingen inte ens kan delta i arbetsprövning, eller som redan har gjort det med dåligt resultat. Ändå anser Försäkringskassan att de har arbetsförmåga, och avslår ansökan om sjukpenning.

LO-TCO Rättsskydd driver nu ett antal sådana fall i domstol. Förvaltningsrätterna är, med Claes Janssons ord, ”överösta” med den här typen av ärenden. Fackets jurister hävdar att Arbetsförmedlingens bedömning borde gälla, eftersom Arbetsförmedlingen måste ses som expert på vilka arbeten som finns på arbetsmarknaden, och som de utförsäkrade skulle kunna klara.

– Vi ser många ge upp och gå in i djupa depressioner när de får beskedet från Försäkringskassan, säger Claes Jansson. En del klienter är på gränsen till självmord, somliga är intagna för psykiatrisk vård.

En del av de sjuka som ställs utan ersättning söker sig till socialförvaltningarna. Som LO-Tidningen beskrivit tvingas de i många fall leva på socialbidrag under lång tid.

Men de som söker socialbidrag är en mindre del, bedömer LO-TCO Rättsskydd. Betydligt fler hankar sig fram på lån och på familjemedlemmars eller släktingars inkomster.