Bara tre personer av tusen gör avdrag för hushållsnäratjänster i Gällivare, medan var tionde Danderydsbo får skattereduktion. Det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller hur välanvända rut- och rotavdragen är.

Förra året betalde Skatteverket ut sammanlagt 14,4 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och rutavdrag, och intresset för avdragen har ökat stadigt de senaste åren, enligt verkets preliminära statistik. Men det är stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller hur flitigt avdragen utnyttjas.

Störst är skillnaderna när det gäller hushållsnära tjänster, det så kallade rutavdraget, som uppgick till 1,3 miljarder förra året. Trenden att rutavdraget är mest populärt i storstadsregionerna, och främst i kommuner med många välbärgade invånare, håller i sig.

Allra populärast är rutavdraget i Danderyd där mer än var tionde invånare gjorde skatteavdrag för hushållsnära tjänster förra året. Därefter kommer kommunerna Lidingö, Höganäs, Lomma och Vellinge i toppen.

Storstadsbor får också de största skattereduktionerna. I Danderyd var det genomsnittliga rutavdragen nästan 8 300 kronor förra året, vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet för hela landet.

Minst populärt är rutavdraget i glesbygdskommuner i Norrland. I Gällivare var det tre invånare av tusen, det vill säga tre promille, som gjorde avdrag för hushållsnära tjänster under 2010. I Malå i Västerbotten gjorde sex promille av invånarna avdrag, och de fick också den minsta skattereduktionen med i genomsnitt 1 212 kronor.

LO är motståndare till rutavdraget, och vill att det avskaffas. De stora skillnaderna i var avdraget används kommer inte som någon överraskning för LO:s chefekonom Lena Westerlund.

– Vi vet sedan tidigare att det främst är höginkomsttagare som använder rut. Det är väldigt skevt fördelat och det märks säkert även geografiskt, säger hon.

När det gäller rotavdragen för hantverkstjänster är trenden inte lika tydlig. Men även det är vanligast i Danderyd, där nästan var femte invånare, 18 procent gjorde avdrag under 2010. Andelen är dubbelt så stor som i riket i stort. Minst populärt var rotavdraget i Kiruna.

Rotavdragen var också störst i Danderyd med ett genomsnitt på 23 089 kronor att jämföra med 152 50 kronor för hela riket.

Under krisen har LO varit för rotavdraget för att hålla sysselsättningen uppe i byggbranschen och avdraget används också av bredare grupper, men nu tycker Lena Westerlund att även rotavdraget bör avskaffas.

– Rot är bra som konjunkturinsats, men jag tycker inte att man ska ha avdraget permanent. Man bör inte ha så stora subventioner som rut och rot ger i någon enskild bransch för det snedvrider konkurrensen, säger hon.

Klicka för att se tabellen i större format